Банкеръ Daily

Новини

Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец осигурява помощ за 20 000 семейства в Япония

Екип на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец е в Япония и оказва съдействие на Японския Червен кръст, съобщиха от БЧК. Храна, медикаменти и материали от първа необходимост се доставят по разчистените от армията пътища, а за най-спешните доставки се използва хеликоптерното звено на местната организация. Международната федерация разполага с хуманитарна помощ за 20 000 семейства, която ще бъде раздадена при поискване. Международният комитет на Червен кръст е създал специален сайт за издирване на изчезнали хора.
Над 230 екипа на Японския Червен кръст за действия в отговор на бедствия правят оценка на нуждите, оказват медицинска и първа помощ, здравни грижи и психосоциална подкрепа. ЯЧК разполага с болници, кръвни центрове и колежи за медицински сестри.
Националното дружество продължава активно да съдейства на държавните институции и участва в спасителните операции, въпреки затруднената логистика и други усложняващи хуманитарната ситуация фактори.
Доброволците на Японския Червен кръст подпомагат евакуираните, раздават хуманитарна помощ, топла храна, хигиенни материали, предоставя се медицински транспорт. До момента са раздадени над 383 000 одеяла, над 5 млн. литра бутилирана вода, осигурени са над 3000 мобилни тоалетни, предоставено е над 4 700 000 литра гориво. Започнало е производство на сглобяеми къщи, като се очаква до 2 месеца да бъдат построени и предоставени повече от 30 000.
Японският Червен кръст е разположил в центровете с евакуирани 115 медицински екипа, с повече от 800 члена, вкл. медицински персонал – лекари и сестри. Организацията е разгърнала полеви и мобилни клиники, които предоставят първа помощ, медицинска и психосоциална подкрепа на пострадалите. ЯЧК има над 2000 обучени да оказват първа психосоциална помощ. Психологична подкрепа ще е необходима за дълъг период от време тъй като хиляди хора се намират в състояние на стрес. Във всеки екип на Червения кръст, работещи на терен, има по една медицинска сестра – психолог. Тези екипи ще играят изключително важна роля, давайки възможност на оцелелите да споделят чувствата си на притеснение, болка или страх, поради загубата на близки хора. Възрастното население също е тежко засегнато и получава специални грижи, свързани с хронични заболявания и други заболявания причинени от бедствието като хипотермия и пневмония.
Във всички 47 региони (префектури) има звена на ЯЧК и складове със стоки от първа необходимост за бедствени ситуации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във