Банкеръ Daily

Новини

Между 2.5-3 % е очакваният растежът на БВП за цялата 2011 г., прогнозират от Центъра за икономическо развитие

Между 2.5-3 е очакваният растежът на БВП за цялата 2011 година. Това сочи тримесечния доклад на Центъра за икономическо развитие (ЦИР). От януари до март растежът на износа на стоки и услуги изпреварва значително вноса (износът и вносът на стоки и услуги са се увеличили в реално изражение съответно с 24 на сто и с 8.6 на сто на годишна база).
През първото тримесечие на 2011 г. вътрешното търсене намалява на годишна база с 1.6 на сто за крайното потребление и с 12.4 на сто за инвестициите. За цялата 2010 г. крайното потребление намаля с 1.1 на сто, а инвестициите с 16.5 на сто.
Потреблението на домакинствата намалява с 2.1 на сто през първото тримесечие след спад с 1.3 на сто за цялата 2010 г. След като през 2010 г. дефицитът по текущата сметка почти се стопи (до едно на сто от БВП), през първите пет месеца на 2011 г. текущата сметка е положителна. За целия период януари - май 2011 г. тя възлиза на 412.4 млн. евро или 1.1 на сто от БВП (при дефицит от 2.3 на сто от БВП за периода година назад).
Съживяването на световната икономика е в основата на продължаващото динамично развитие на външната търговия. Общата стойност на износа (FOB) за първите пет месеца на годината достига 8.025 млрд. евро, нараствайки номинално с 47.2 на сто спрямо същия период на 2010 година. Вносът (CIF) расте с по-бавен темп (25.6 на сто) и достига 8.885 млрд. евро. Разликата в темповете на нарастване води до намаляване на дефицита в търговския баланс (FOB/CIF) почти наполовина - от 1.62 млрд. евро преди една година на 0.86 млрд. евро в периода януари-май 2011 година.
Основен пазар за нашата икономика си остава ЕС (60.7 на сто от общия експорт). Германия, Италия, Румъния, Гърция, Белгия продължават да бъдат основни търговски партньори, но намаленото потребление в Гърция измести страната от второ на четвърто място сред най-големите ни пазари. Експортът за балканските страни расте с над 50 на сто и търговията с тях продължава да формира значително положително салдо. Турция се оформя твърдо като втория по значение национален пазар след Германия. За първите пет месеца на годината е регистриран значителен растеж на износа към такива страни като Индия, Китай, САЩ.
Вместо приток на преки и чужди инвестиции през първите пет месеца на годината се наблюдава изтегляне на средства от страната (26.9 млн. евро или 0.1 на сто от БВП). Това се дължи на плащания по вътрешнофирмени кредити (373 млн.евро), като същевременно инвестициите в дялов капитал (265.2 млн.евро) са с около 22 на сто по-малко от първите пет месеца на 2010 година. Реинвестираната печалба (80.8 млн.евро) също е с 20 на сто по-малко. При все още слабото възстановяване на националната икономика и силно свития вътрешен пазар някои от чуждестранните компании предпочитат да насочват наличните финансови средства към изплащане на дълговете си вместо да инвестират в разширяване на дейността си. Като цяло инвестираните средства са във вече съществуващи предприятия с чуждестранно участие.
Притокът на преки и чужди инвестиции ще остане слаб и през следващите години докато не се намерят нови печеливши сектори от реалната икономика, които да заменят досега търсените - недвижими имоти, финанси, услуги. За 2011 г. експертите очакват преки и чужди инвестиции да не надхвърлят обема от 2010 г. (1.6 млрд. евро), а възможно е и да са по-ниски.
Инфлация за 2011 г. у нас няма да надхвърли миналогодишната от 4.5 на сто, ако през второто полугодие на годината няма нови по-резки изменения в цените на горивата.
До края на годината безработицата ще бъде на нива около 9.5 на сто, като в летния сезон ще се понижи и под тази стойност, се посочва още в доклада на Центъра за икономическо развитие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във