Банкеръ Daily

Новини

Мегакомисията за финансов надзор проверява холдинги

Комисията за финансов надзор започва проверки на бивши приватизационни фондове, съобщи нейният председател Апостол Апостолов. От досега направените проверки на поднадзорни лица само в Управление Инвестиционна дейност са съставени 56 акта, от които 18 на инвестиционни посредници. Вече са издадени и 40 наказателни постановления. Най-често нарушавани са Законът за публично предлагане на ценни книжа и Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните дружества. Злоупотребата с вътрешна информация също е често срещано явление. Проверките показват, че инвестиционните посредници нарушават най-вече наредбата, която урежда тяхната дейност, както и тази за капиталовата адекватност.
Най-много нарушения са установени при управляващото дружество Златен лев. Съставени са му 21 акта. На инвестиционното дружество Златен лев са издадени 17 акта. Четири от тях са за това, че не е спазило изискването вложените в акции средства да не надвишават 10% от неговите активи. Не е спазено и условието 70% от активите да са инвестирани в ценни книжа, които се продават на регулиран фондов пазар. Комисията е наложила глоба за злоупотреба с вътрешна информация и на хора от управлението на дружеството.
Според Апостол Апостолов не е изключено и да се отнемат лицензи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във