Банкеръ Daily

Новини

МЕБЕЛСИСТЕМ УВЕЛИЧАВА НЕПОКРИТИТЕ ЗАГУБИ

Акционерите на Мебелсистем АД - Пазарджик (5ML) са одобрили доклада на управителните органи за дейността на дружеството, както и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 г., с изключение на точка 3 от същия доклад, която счита за незаконосъобразна. Решено е загубата за миналата година да се отрази като непокрити загуби.
Членовете на съвета на директорите - Христо Богданов Унтов, Бисер Христов Унтов - изпълнителен директор, и Боряна Стефанова Долева, са били освободени от отговорност за дейността им през 2007 година.
Общото събрание е приело съставената пазарна оценка на недвижимите имоти на Мебелсистем АД от лицензиран оценител.
Най-голям акционер в предприятието за производство на канцеларски и търговски мебели (без столове) е ЕТ Златна ябълка - Христо Унтов с дял от 40.979% от капитала. Държавата, чрез Министерство на икономиката и енергетиката държи все още 17.170%, група физически лица са собственици на 19.786%, група юридически лица имат 5.714%, а Васил Стоилов Михайлов - 13.898 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във