Банкеръ Daily

Новини

МЕБЕЛСИСТЕМ АД ЩЕ ИЗКУПИ ДО 10% ОТ АКЦИИТЕ СИ

Общото събрание на акционерите на Мебелсистем АД, Пазарджик, проведено на 2 октомври 2006 г., прие доклада на управителните органи за дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г., съобщиха от БФБ-София. Гласувано беше и за разпределяне на счетоводната печалба за 2005 г., която е в размер на 67 410 лева. За покриване на загуба от минали години бяха заделени 42 661 лв., а с останалата сума се допълниха резервните фондове на дружеството. Акционерите приеха решение дружеството да изкупи до 10% от акциите си и да ги разпредели пропорционално на акционерите. Събранието прие решение, когато стане законосъобразно, Мебелсистем АД да премине от публично в непублично дружество.
Дружеството произвежда търговско обзавеждане за магазини, павилиони и ресторанти. Капиталът е разпределен между Васил Михайлов с дял от 13.90%, ЕТ Златна ябълка - Христо Унтов с 40.98%, и Министерство на икономиката и енергетиката - 17.17 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във