Банкеръ Daily

Новини

Мебелната фирма Метрон реинвестира печалбата си от 2010 година

Фирмата за производство на кухненска и корпусна мебел Метрон АД - София (6M1) свиква редовно общо събрание на акционерите си на 3 май. То ще обсъди доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и анализа на на регистрирания одитор за проверката на счетоводните документи. Нетната печалба на фирмата за 2010 г. намалява до 354 хил. при 433 хил. лева година по-рано.
В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Маркар Ширинян - изпълнителен директор, Весела Димитрова Кръстанова и Константинос Георгиос Дупас, от отговорност за дейността им през 2010 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 18 май на същото място и при същия дневен ред. Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 19 април. Сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, могат да се сключват до 15 април.
Метрон е водеща фирма у нас в производството на кухненски мебели и продажбата на стоки за обзавеждане на кухни и бани. Маркар Ширинян контролира 98.99% от акциите с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във