Банкеръ Daily

Новини

Мебелната фирма Метрон капитализира печалбата за 2009 година

За 3 май (понеделник) е насрочено общото събрание на акционерите на мебелната фирма Метрон АД - София. То ще обсъди доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2009 г. и начина за разпределение на финансовия резултат. Предложението за решение предвижда печалбата, в размер на 429 хил. лв., да остане неразпределена.
В дневния ред е и точката за гласуване за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Маркар Ширинян - изпълнителен директор, и Весела Георгиева, от отговорност за дейността им през 2009 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 18 май на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 19 април.

Метрон АД е специализирана в проектиране, производство и монтаж на кухненски мебели. Тя е сертифицирана от TUV NORD CERT GmbH Co. KG в съответствие с изискванията на DN EN ISO9001. Фирмата разполага с производствена площ от 6752 кв. м на територията на село Пролеша, област Софийска, както и с два собствени обширни магазина на територията на София, които разполагат със шоу-румове, които представят периодично най-новите дизайнерски концепции на дизайнерите на фирмата.
Фирмата е създадена през 1994 година. През 2000-а дружеството се преобразува в акционерно, което към настоящият момент е с капитал 1 млн. лв., и чуждестранно участие в размер на 70 на сто. Фирмата е първата българска частна фирма, регистрирана на БФБ-София на 5 юли 2002 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във