Банкеръ Daily

Новини

МДАР СЕ ВКЛЮЧИ В ЕВРОПРОГРАМАТА EUGA

Министерството на държавната администрация и административната реформа се включи в програмата EUGA (European Union Grant Advisor) за подпомагане достъпа до финансиране по различни проекти на ЕС.
Консорциум от водещи компании, публични организации и институции представи официално днес програмата European Union Grant Advisor (EUGA) за България. Целта на програмата е да информира малките и средни предприятия и публични организации за възможностите за финансиране, предоставяни от фондове на ЕС, както и да ги консултира и подпомага при изготвянето на проектни предложения.
Дейността на EUGA се фокусира основно върху инвестиции в областта на иновациите, информационните и комуникационни технологии, разработката и внедряването на нови технологии, стартирането на нов бизнес и стимулирането на заетостта.
Програмата е инициатива на Майкрософт и в България се осъществява в партньорство с Банка ДСК, Българска стопанска камара (БСК), Българска телекомуникационна компания (БТК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Министерство на държавната администрация и административната реформа (МДААР), Райфайзенбанк, УниКредит Булбанк и Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС).
Чрез EUGA българските малки и средни предприятия, обществени институции и неправителствени организации ще получават ясна информация и по-добър достъп до фондовете на ЕС по девет програми в страната, както и до възможностите за директно финансиране. По този начин EUGA допринася за растежа на местните икономики и икономиката на ЕС като цяло.
В Европа програмата стартира през март 2003 г. след успешни пилотни проекти в Испания и Полша. След това се разширява и включва още 17 страни от Европейския съюз: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Италия, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швеция. В момента програмата стартира и в останалите 8 държави членки на Европейския съюз, сред които и България.

Според проучвания, проведени в страните от ЕС, достъпът до средства за инвестиции за развитие на бизнеса, внедряване на нови идеи, умения и технологии е сред най-критичните фактори за развитието на малките и средни предприятия. За периода 2007 - 2013 г. ЕС ще осигури, пряко или чрез правителствата на държавите членки и финансиращи институции, над 200 млрд. евро за финансиране на проекти в сферата на иновациите, информационните и комуникационни технологии, обучения, стартиране на нов бизнес и създаване на заетост.

Общият брой на малките и средни предприятия в ЕС е около 22 млн. Според последни изследвания 55% от тях нямат информация за наличието на възможности за безвъзмездно финансиране. Едва 4% от предприятията са подавали проектни предложения и около 1% са печелили финансиране. Именно с тази цел е създадена програмата EUGA - повишаване броя на малките и средни предприятия изготвящи проектни предложения за кандидатстване и съответно използване на средства от фондовете на ЕС за периода 2007 - 2013 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във