Банкеръ Daily

Новини

МАШСТРОЙ НЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ПЕЧАЛБАТА СИ ЗА 2008 ГОДИНА

Проведеното на 24 юни общо събрание на акционерите на Машстрой АД - Троян е взело решение да не разпределя печалбата на дружеството за 2008 година. Това стана ясно след приемането на доклада на управителните органи за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г. и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка.
Акционерите са освободили от отговорност члена на съвета на директорите Ангел Стоянов Кацаров за дейността му през 2008 г., но не са освободили от отговорност Минко Ангелов Таслаков и Борислав Емилов Гаврилов. Гласувани са промени в органите на управление на дружеството. Ангел Стоянов Кацаров е освободен като член на борда, а за такъв е избран Добромир Тодоров Тодоров.
Акционерите са избрали Одитен комитет в състав и мандат предложени от мениджмънта.
Приети са били и промени в устава на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във