Банкеръ Daily

Новини

МАШСТРОЙ АД С ПЕЧАЛБА ОТ 223 ХИЛ. ЛЕВА ЗА ПОЛУГОДИЕТО

Троянското предприятие за производство на металорежещи машини Машстрой АД,Троян е с нетна печалба в размер на 223 хил. лв. за първите шест месеца на 2006 г., според финансовия отчет представен на фондовата борса. Година по-рано дружеството е с положителен финансов резултат от 108 хил. лева. Приходите от дейността на дружеството възлизат на 7.223 млн. лв., като почти 97% от постъпленията се формират от продажба на продукция. С 15 на сто са нараснали общите разходи за дейността до 6.988 млн. лв., което се дължи на ръста на разходите за материали и възнаграждения. Основният капитал на Машстрой АД е 412 хил. лв., като Заводи за металорежещи машини-България холдинг притежава 73.06 на сто от него.

Facebook logo
Бъдете с нас и във