Банкеръ Daily

Новини

Мария Неделчева: Функцията на Европейския омбудсман е от първостепенна важност за засилване доверието на гражданите в институциите

Функцията на Европейския омбудсман е от първостепенна важност за засилване доверието на гражданите в институциите. Това заяви българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Мария Неделчева по време на пленарно заседание на Европейския парламент в Страсбург по време на дебата по годишния доклад на Европейския омбудсман, по който тя е докладчик.


Тя внесе редица изменения по документа. С предложението за нов параграф тя посочва, че Хартата на основните права на ЕС се превърна в правно обвързващ документ, даващ допълнителна легитимност на решенията на Европейския омбудсман. С друга поправка Неделчева предлага омбудсмана да поиска от посредник да информира ЕП за развитието на отношенията си с новата Европейска служба за външна дейност и Европейския съвет.


Според Мария Неделчева, функцията на Европейския омбудсман е от първостепенна важност за засилване на доверието на гражданите в европейските институции. Никога не трябва губим от поглед принципа на добрата администрация. Не трябва да приемаме успехите за даденост. Трябва да работим все по-добре за нашите граждани. Именно затова докладите относно годишната дейност на Европейския омбудсман са от толкова голямо значение за подобряването на работата на нашите институции в полза на европейските граждани, заяви Неделчева.


Според нея преизбирането на Диамандyрос за Европейски омбудсман, новата визия на годишния доклад на омбудсмана и новата стратегия свидетелстват за натрупан опит и желание да се върви напред.


Неделчева отчете намаляването на броя на жалбите в сравнение с 2009г., но и запазването на тенденцията голяма част от тях да се отнасят до прозрачността и достъпа до информация.


Лисабонският договор даде и важен инструмент в ръцете на Европейския омбудсман - Хартата на основните права на ЕС стана правно обвързваща в повечето страни-членки и правото на добра администрация придоби юридическа стойност. Ето защо българският евродепутат призова Омбудсмана да се възползва максимално от тази нoва солидна юридическа база, като подчерта особената важност на доброто сътрудничество с новата Европейска служба за външна дейност и с Европейския съвет.


В заключение Мария Неделчева наблегна на важността Европейският омбудсман да продължи да подкрепя дейността на Европейската мрежа на омбудсманите, за да се продължи създаването на всеобхватна база данни. Така европейските граждани ще бъдат по-добре осведомени за разпределянето на отговорностите между Европейския омбудсман, националните омбудсмани и Комисията по петиции на Европейския парламент. Всички ние защитаваме интересите на европейските граждани и носим отговорност за засилване на доверието в европейските институции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във