Банкеръ Daily

Новини

МАРИЦАТЕКС УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ ДВА ПЪТИ

Извънредното общо събрание на акционерите наМарицатекс АД - Пловдив е гласувало решение за увеличаване капитала на дружеството от 468 921 лв. на 937 842 лв. чрез издаването на нови 468 921 бр. акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 12 лева. Събранието е избрало за инвестиционен посредник, чрез който да бъде осъществено увеличението на капитала ФК Евър АД. Правото да участват в увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на събранието, или към 26 октомври. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружество, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 24 октомври 2007 година.
Индустриален холдинг - Доверие АД, който е част от Доверие - Обединен холдинг, държи 58.62% от капитала на текстилното предприятие.
За полугодието на тази година нетните приходи от продажби на дружеството показват спад от 36% до 2.3 млн. лв., а печалбата за периода намаля почти два пъти до 163 хил. лв. при 307 хил. лв. за същия период година по-рано.

Facebook logo
Бъдете с нас и във