Банкеръ Daily

Новини

Марешки оглави Български фонд за дялово инвестиране

Бизнесменът Веселин Найденов Марешки влезе в съвета на директорите на Български фонд за дялово инвестиране АД - София (BPT), съобщиха от фирмата след проведеното днес (24 септември) общо събрание. Заедно с него в оперативното управление на най-новото публично дружеството влязоха съпругата му Светлана Марешка и Веселин Божков, като независим член. Всички те ще управляват с мандат от пет години, но няма да получават възнаграждение за дейността си. Всички членове борда са предоставили гаранция за управлението си в размер три минимални работни заплати за страната.


Преди това общото събрание освободи от длъжност, но не и от отговорност, целия досегашен състав на директорите - Иван Янев, Кети Михайлова и Борислав Михов.


Акционерите промениха седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на дружеството. То вече е във Варна, ж.к. Младост, бул. Република №15, сграда на Медицински център Младост Варна, ет.7.


Взетите решения бяха вписани в актуализирания устава на дружеството.


Присъствали са трима акционери, които притежават 50 хил. акции или 100% от капитала. От представените документи не става ясно кои са те.

Facebook logo
Бъдете с нас и във