Банкеръ Daily

Новини

МАК МИЛЧО И АНЕТА КАЛЕНОВИ ООД ПОДНОВИ СЕРТИФИКАТА СИ ПО ISO 9001:2008

МАК Милчо и Анета Каленови ООД поднови сертификата си по ISO 9001:2008 за още три години. Дружеството е с основна дейност е „Производство на сервизни изделия за ресторанти, хотели, офиси и дома по каталог и заявка на клиента”. Сертификатът е под акредитацията на UKAS, Великобритания и демонстрира ангажираността на организацията към качеството и клиентската удовлетвореност, както и непрекъснатото подобряване на системата за управление и интегрирането й с реалностите на променящия се свят.
Международната акредитирана сертификация по стандарта ISO 9001 е начин да се завоюва доверието на обществото, международни и вътрешни институции, по-бързо да се изградят дълготрайни и изгодни взаимоотношения, гарантирайки на партньорите качество и надеждност.
ISO 9001 е най-разпространeният в световен мащаб стандарт, свързан с управление на качеството при създаване на продукти и/или услуги.
Предимствата на сертифицираните фирми са много и в различни посоки. Това са: оптимизиране на основните дейности, подобряване на ефективността, намаляване на загубите, увеличаване на печалбата. Стандартът ISO 9001 е приложим за всички организации – стопански и нестопански, публична адвиминистрация, учебни заведения. Накратко за всички, които се стремят към непрекъснато подобрение на мениджмънта и процеса на работа.
Съвместната работа на фирмите и организациите с SGS по време на сертификационния цикъл помага на организациите да поддържат високо ниво на всички дейности, което гарантира успех при преговори с потенциални клиенти, ефективна вътрешна комуникация, адекватна мотивация на персонала, ясни отговорности и пълномощия.
Подходът на SGS е прозрачен и логичен, защото работи в посока на подобряването и достигането на бизнес - целите на организациите. Глобалната мрежа на SGS се гради на присъствието й в над 150 страни, 80 000 клиента и 105 000 издадени сертифката по целия свят. Групата SGS е световен лидер в областта на контрола и сертификацията на стоки и услуги. Основана през 1878 година, SGS е призната като еталон за качество и независимост.
Чрез СЖС България ЕООД са сертифицирани 733 от получилите сертификация по ISO 9001 фирми и организации в България

Facebook logo
Бъдете с нас и във