Банкеръ Daily

Новини

МАЖОРИТАРЯТ УЧРЕДЯВА ИПОТЕКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ТАБАК

В БФБ-София са постъпили допълнени материали за провеждане на редовно общо събрание на акционерите на Гоце Делчев Табак АД - Гоце Делчев (4GD), насрочено на 26 юни. Новата точка към дневния ред е свързана с приемане на решение за учредяване на ипотека в полза на ТБ Обединена Българска Банка АД за обезпечаване на кредит, отпуснат на Престиж Бизнес - 93 АД, съгласно договор за кредит от 9 август 2007 г., върху недвижим имот на Гоце Делчев Табак АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във