Банкеръ Daily

Новини

Мажоритарят сви участието си във ФеърПлей Пропъртис до 64.579 процента

Към 24 февруари в резултат на извършена продажба на акции, делът на ФеърПлей Интернъшънъл АД намаля до 64.579% от акциите с право на глас на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София (6F3).
ФеърПлей Пропъртис е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. То е регистрирано на 28 юли 2005 г. и е част от икономическата група на ФеърПлей Интернешънъл АД. ФеърПлей Пропъртис е първото дружество от групата листвано на БФБ-София.
ФеърПлей Пропъртис инвестира в закупуването на недвижими имоти (парцели и сгради), както и в строителство и въвеждане в експлоатация на нови сгради на територията на България. Приоритетните целеви пазарни сегменти, към които дружеството е ориентирано са луксозни апартаментни комплекси на територията на страната, търговски и офис площи в района на град София, центрове за балнеология и рехабилитация .
От получаването на лиценз до момента фондът успешно осъществи четири процедури по увеличение на капитала си и издаде една облигационна емисия. След четвъртото увеличение през април 2008 г., основният капитал на дружеството възлиза на 55.825 млн. лева.
Инвестиционният портфейл на ФеърПлей Пропъртис включва 15 проекта от различни пазарни сегменти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във