Банкеръ Daily

Новини

Мажоритарят изкупува книжата на останалите акционери в Септона България

Одобрено е коригираното търгово предложение от Септона АД - Гърция за закупуване чрез инвестиционния посредник Капман АД на акции на Септона България АД - Русе от останалите акционери на дружеството, съобщиха от пресцентъра на Комисията за финансов надзор.
Предложената цена за една акция е 6.53 лева. Септона - Гърция притежава 94.35% от книжата с право на глас.
За 2008 г. между акционерите на Септона България АД беше разпределена сумата от 470 хил. лв., или по 0.34 лв. за една акция.
Производителят на санитарни продукти Септона България ще бъде отписан от БФБ-София след приключването на търговото предложение от мажоритарния акционер Септона - Гърция.
Компанията беше качена на фондовата борса по желание на собствениците й с вторично публично предлагане в началото на 2008 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във