Банкеръ Daily

Новини

Мажоритарят изкупува акциите на "Велде България"

Австрийската "Велде" ГмбХ отправи търгово предложение за останалите 20 442 акции, представляващи 5.05% от капитала и гласовете в общото събрание акционерите на дървообработващата компания "Велде България" АД, съобщават от дружеството. Мажоритарният собственик в момента контролира 76.67% от книжата.


"Велде България" е новото име на "Лесопласт" АД, чието седалище е в Троян. Промяната беше вписана в Търговския регистър през юли тази година. Предметът на дейност на предприятието е свързан с производство на шпертплат и дървесно-влакнести плочи.


Предложената търгова цена е 23.97 лв. за една акция, а посредникът по търговото предложение ще бъде "Булброкърс" ЕАД. Ако "Велде" ГмбХ изкупи над 95% от капитала на Велде България АД ще има право да отпише дружеството от публичния регистър и да спре търговията с акциите му на борсата.


Комисията за финансов надзор все още не е взела отношение по предложението.


Регистрираният капитал на компанията е 404 634 лв. Според последните данни към края на септември най-голям акционер със 76.669% е "Велде" - Австрия, след него е "Делтаууд" - Кипър - с 18.279% от капитала. Други фирми притежават 1.03% от дружеството, а дребни инвеститори – още 4.05 процента.


Срокът за приемане на офертата е 28 дни от датата на публикуване на търговото предложение в двата централни ежедневника.


Консолидираните продажби на дружеството за деветте месеца намаляват с 1.4% на годишна база. Консолидираната загуба за този период е 171 хил. лв. при печалба от 1.5 млн. лв. година по-рано.

Facebook logo
Бъдете с нас и във