Банкеръ Daily

Новини

ЛОМСКО ПИВО УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ С 1.5 МЛН. НОВИ АКЦИИ

В БФБ – София АД е постъпила информация от Ломско пиво АД - Лом, според която на 27 май 2008 г. Съветът на директорите на дружеството е взел решение за увеличаване на капитала на компанията от 4.5 млн. лв. на 6 млн. лв. чрез издаване на 1.5 млн. бр. обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност в размер на 1 лв. и с емисионна стойност в размер на 3 лв. всяка една. За успешното увеличение на капитала на дружеството, ще се счита записването и заплащането на минимум 500 хил. бр. нови акции.
Инвестиционен посредник, отговарящ на изискванията на закона във връзка с процедурата по увеличаване на капитала на дружеството и сключване на договор с него, ще стане по-късно.
Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след обнародване на съобщението в Държавен вестник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във