Банкеръ Daily

Новини

ЛЮК РАЗПРЕДЕЛЯ ПО 0.5697 ЛВ. ДИВИДЕНТ ЗА 2008 Г.

Общото събрание на акционерите на Люк АДСИЦ - София (5L2), проведено на 16 юни, е е взело решение за разпределяне на брутен дивидент за 2008 г. в размер на 0.5697 лв. на една акция. Това стана ясно след приемането на доклада за дейността и финансовия отчет за 2008 година.
Право да получат част от печалбата имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на събранието, или към 30 юни.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството със специална инвестиционна цел на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във