Банкеръ Daily

Новини

Липсата на кворум отложи общото събрание на облигационерите на Етап Адрес

Насроченото за днес (3 май) общо събрание на облигационерите, притежаващи безналични облигации по регистриранa емисия облигации с код BG2100012066 на Етап Адрес АД - София (9JIA), не се е провело.
На събранието са били представени по-малко от 1/2 от записаните облигациите от сключения заем, което не позволява вземането на валидни решения по всички точки от дневния ред. Поради това същото е отложено за 18 май на същото място и при същия дневен ред.

Facebook logo
Бъдете с нас и във