Банкеръ Daily

Новини

ЛИПСАТА НА КВОРУМ ОТЛОЖИ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МЕТАЛИК

Поради липса на кворум, свиканото от Металик АД - Ябланица, общо събрание на акционерите, за 1 октомври 2007 г. не се е провело. Според поканата, публикувана в Държавен вестник, то се пренасрочва за 15 октомври на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружество на борсата, в резултат на които приобретателят можеше да упражни правото си на глас, беше 27 септември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във