Банкеръ Daily

Новини

ЛИХВЕНОТО ПЛАЩАНЕ ПО ОБЛИГАЦИИТЕ НА ЕЛАНА ХОЛДИНГ ЩЕ Е НА 14 ДЕКЕМВРИ

Следващото лихвено плащане по емисия облигации, с ISIN код - BG2100020069, издадени от Елана Холдинг АД - София, ще е на 14 декември 2007 година. Купонът е в размер 6.5 на сто, а право на лихвено плащане ще имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 11 декември 2007 година.
Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията на Елана Холдинг на борсата, в резултат на които приобретателят ще има право на лихвено плащане, е 7 декември 2007 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във