Банкеръ Daily

Новини

ЛИХВЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ЕМИСИЯТА ОБЛИГАЦИИ НА БПБ

На 4 октомври е поредното лихвено плащане по емисия облигации, издадени от ТБ Българска Пощенска Банка АД - София, което е с купон от 5.749 процента. Право на плащане имат само притежателите на облигации, които са вписани като такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 1 октомври 2007 година. Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, беше 27 септември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във