Банкеръ Daily

Новини

ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ ИСКАТ ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА КАРТА

Категорично се налага иницииране на обществен дебат за Националната здравна карта. Това се казва в декларация на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, изпратена до медиите.
В декларацията се казва още, че като граждани и професионалисти - семейните лекари, не разбират и не приемат, „почти „нелегалният” начин, по който от Министерството на здравеопазването са пристъпили към финализиране на процеса по приемане на НЗК”. От сдружението на JP-тата поясняват как това се случва на практика в отделните региони на страната - въз основа на писмо, изпратено от МЗ до РЦЗ са свикани и проведени за много кратък срок поредица съвещания по места, в които са поканени да участват предимно представители на административните структури, като медицинските специалисти и пациентите са игнорирани в голяма степен. Целта на тези съвещания е да се одобри предлаганият „Интегративен модел на Национална здравна карта”, чието мото, е: ”Еднакво навсякъде, възможно най-високо качество в зависимост от местоположението, толкова, колкото е възможно”.
Според JP-тата прочитът на въпросния модел показва, че се ползва удобната, а не актуалната база данни; не се познават в детайли проблемите, което определя и формирането на неправилни подходи по-нататък; финансирането е тема „табу”, а популизмът присъства навсякъде, макар и като фон. Анализите се основават предимно на данни за 2007 г., които в повечето направления вече не отговарят на реалностите, особено в Първичната медицинска помощ (ПИМП), и водят до погрешни решения.
Семейните лекари са категорични, че документи със степен на значимост като Националната здравна карта, респ. Областните здравни карти, трябва да бъдат създавани, след като се обсъдят с всички заинтересовани и засегнати страни (пациенти, изпълнители на медицинска помощ, структури на местната власт, НЗОК, други здравноосигурителни дружества или фондове и др.)Настояват отново да бъдат премислени, прецизирани и ясно да се дефинират всички постановки в НЗК. JP–тата от Министерство на здравеопазването да оповестят и разяснят пред обществото своите идеи, за да се даде начало на обществен дебат. Като първа стъпка, в края на седмицата Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) ще публикува изготвеното от експерти на сдружението Становище по Националната здравна карта в частта ПИМП.

Facebook logo
Бъдете с нас и във