Банкеръ Daily

Новини

ЛИБЕРАЛИЗИРАТ РЕЖИМА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Отпада разрешителният режим за отпечатване на акции и облигации. Облекчава се и редът при издаването на ценни книжа за хазартни игри и други ценни книжа – билети за транспорт, за вход и др. Това предвиждат одобрените от правителството промени в Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Промените са в съответствие с политиката за ограничаване на административната намеса и улесняване дейността на стопанските субекти.
Лицата, които желаят да отпечатват томболни билети, фишове и билети за участие в лотарийни и други хазартни игри ще подават до министъра на финансите писмена заявка, е записано в нормативния акт. В нея изчерпателно ще се посочва общият брой, серията и номиналната стойност на билетите и фишовете; наименованието, единния идентификационен код от Агенцията по вписванията, седалището и адреса на управление на заявителя и адреса за кореспонденция. Към заявката ще се прилага и заверено копие от разрешението за организиране на хазартни игри, проект на билета или фишовете и т. н.
В документа е записано, че отпечатването на ценните книжа ще се осъществява в специализирани печатници, под контрола на Министерството на финансите.
Утвърдени са и промени в Тарифа №12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси. Отпада държавната такса за издаване на разрешения за отпечатване на ценни книжа. Ще бъде намален размерът и ще се унифицира ставката на таксата за упражняване на финансов контрол.
За упражняване на финансов контрол при отпечатването на ценни книжа, формуляри и бланки под отчет таксата ще е 5 на сто от фактурната стойност. Досега тя бе между 15 и 20 на сто в зависимост от вида на ценните книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във