Банкеръ Daily

Новини

Летният сезон вдигна печалбата на Албена

Печалбата на туристическия холдинг Албена АД в края на септември е в размер на 21.338 млн. лв. става ясно от данните в консолидирания финансов отчет към третото тримесечие на тази година. Оборотът на групата се свива с 1.63% на годишна база до 91.444 млн. лева. Нетните приходи от продажби в края на деветмесечието също намаляват - с 1.53 процента. Те са в размер на 90.736 млн. лв. и осигуряват 99.23% от общите приходи на Албена АД.


В същото време и разходите, които групата е направила за дейността си от началото на тази година, отчитат спад - от 12.91%, а в края на септември те са на стойност 69.38 млн. лева.


Добрите финансови резултати през тази година са помогнали за увеличението с 4.45% на собствения капитал групата Албена, който вече е в размер 350.495 млн. лева.


Неконсолидираната печалба на туристическото дружество Албена АД към края на третото тримесечие на 2012 г. е 20.992 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във