Банкеръ Daily

Новини

Летище София купува лични предпазни средства за работниците и служителите си

Летище София ЕАД чрез открит конкурс по Наредбата за възлагане на малка обществена поръчка набира оферти за доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на компанията за 2010 и 2011 година.
Поръчката касае набавянето на лични предпазни средства за работниците и служителите в съответствие с изискванията на приложените към документацията за участие Технически задания - 16 броя. Доставката по видове и количества лични предпазни средства ще се изпълнява изрично след писмена заявка на възложителя, съгласно техническата спецификация към документацията за участие. Тя може да се получи до 7 юни от фирмата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във