Банкеръ Daily

Новини

Лесен контрол над финансите от Alpha Bank с кредит „Всичко в 1“

Клиенти с няколко кредита в различни банки и не желаещи всеки месец да плащат суми на различни дати, Alpha Bank България предлага потребителски кредит „Всичко в 1“. С него се плаща една, значително по-малка вноска веднъж месечно в една банка.
Потребителският кредит „Всичко в 1“ е предназначен основно за рефинансиране на необезпечени потребителски кредити, кредитни карти, овърдрафти и отворени кредити, предоставени от банки на територията на България, както и от финансови институции. Той премахва неудобството да се заплащат няколко вноски в различни банки. Този продукт спестява значителна част от времето на клиента, като му позволява оптимизиране на финансите.
При обединяването на задълженията се удължава периодът на изплащане и се намалява размерът на самата вноска. Това, което клиентът получава, е месечна вноска в много по-малък размер – повече свободни средства и не на последно място спокойствието, че дори приходът му да се редуцира, вноската ще има относително по-малка тежест на бюджета му. Продуктът се предлага и с обезпечение на ипотека с още по-изгодни условия за клиента.
В условия на нестабилност на пазара на труда всеки се стреми да оптимизира ежемесечните си плащания. Добър подход за оптимизиране на финансите е обединяването и разсрочването за по-дълги периоди на кредитните задължения. По този начин месечната задлъжнялост на едно семейство може да се редуцира до 3 пъти в зависимост от броя, вида на задълженията и тяхната цена.
Наскоро бяха обявени и Преференциални условия по Alpha Кредит Всичко в 1.
Alpha Bank обяви промоционални, по-ниски лихвени проценти до 30.04.2011, съответно: 12.00% с превод на работна заплата и 13.00% без превод на работна заплата. В допълнение на това, клиентите на Банката са освободени от такса кандидатстване за същия период.
С цел осигуряване на удобство и гъвкавост на предлаганите продукти и услуги, Alpha Bank предоставя на телефон 0700 16 222 възможност за кандидатстване за предварително одобрение за Alpha кредит „Всичко в 1“.
Всеки ползвател на кредитен продукт трябва да бъде информиран не само за цената на кредита, а и за всички останали ангажименти и последици, обвързани с ползването на това улеснение.
Не на последно място, новият закон за потребителския кредит позволява предсрочно погасяване на част или на целия кредит, без да се дължи допълнителна такса или лихва.

Facebook logo
Бъдете с нас и във