Банкеръ Daily

Новини

ЛЕГИЯ ЗАДЕЛЯ 450 ХИЛ. ЛВ. ЗА ДИВИДЕНТИ

Текстилната фабрика Легия АД, Раковски, свиква редовно общо събрание на акционерите си на 19 юни, става ясно от поканата в Държавен вестник. Го ще обсъжда доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г., както и начина за разпределение на печалбата от отчетната 2008 г. в размер 458 668.54 лева. Предложението за решение предвижда изплащане на дивиденти в полза на акционерите в размер 450 хил. лв. от печалбата в изискуемия тримесечен срок от провеждане на общото събрание и отнасяне на частта от печалбата - 8668.54 лв., в резервите на дружеството.
Акционерите ще вземат решение и за освобождаване от отговорност членовете на управителния орган - Стефан Петров Христев - изпълнителен директор, Лимако АД - Белгия - изпълнителен директор, Мато АД - Белгия, и Петя Иванова Димитрова-Карабелова - изпълнителен директор, за дейността им през 2008 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 10 юли на същото място и при същия дневен ред.
Дейността на фирмата е насочена в производството на мъжки, дамски и детски дрехи за износ за Белгия и Германия. Предприятието е собственост на белгийската фирма Лимако (80% от капитала) - производител на бутикова дамска конфекция, която е част от белгийската модна корпорацията Каролин Бис. Останалите 20% се държат от Община Раковски.
Приватизацията на общинското шивашко предприятие Легия беше сред успешните сделки в града. То е модернизирано с цел износ на продукцията в Европейския съюз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във