Банкеръ Daily

Новини

ЛАВЕНА СВИ ПЕЧАЛБАТА СИ В КРАЯ НА МАРТ

Печалбата на Лавена АД към 31 март слезе до 2 хил. лв., което е десет пъти по-ниско спрямо същия период на 2008 г., когато е била 20 хил. лева. Доходът на акция на дружеството е 0.01 лв., стана ясно от публикувания отчет на дружеството. За цялата 2008 г. Лавена отчете одитирана загуба в размер на 930 хил. лева. Нетните приходи от продажби на компанията падат от 651 хил. лв. на 591 хил. лв. или с 9%, а общите разходи леко намаляват - с 4 на сто до 606 хил. лева. От козметичната фирма очакват да усетят в по-голяма степен резултатите от световната икономическа криза по-късно.
Акционерите на Лавена ще гласуват на общо събрание, което ще се проведе на 12 май, допълнително споразумение към договор за заем от 14 май 2007 г., който е сключен с мажоритарния собственик Балтимор ЕООД. Дружеството, което към края на март притежава пряко над 48% от Лавена, е предоставило на дъщерната си компания кредит в размер на 910 хил. евро. Според направеното предложение заемът ще бъде увеличен до 1.5 млн. евро или Лавена АД трябва да получи допълнителни 590 хил. евро. Лихвеният процент, който през 2007 г. е бил определен на 7% ще бъде увеличен на 9%, като за върнатите до 14 май 2009 г. суми ще важи старият лихвен процент. Крайният срок за погасяване на заема е 14 декември 2012 г., като главницата ще започне да се изплаща от 1 януари 2011-а. Заемът ще бъде предоставен на части в срок от три дни, след писмено поискване на Лавена. По този начин предприятието ще си осигури допълнителни парични средства за извършване на дейността.
Лавена е от дружествата, чиито акции не се търгуват често на БФБ-София. Последната сделка с книжата му е от 15 април тази година на цена 15 лв. за брой. Компанията произвежда парфюмерийно-козметични и фармацевтични продукти и етерични масла. Огнян Донев, който е изпълнителен директор на една от най-големите фармацевтични компании у нас - Софарма АД, държи пряко над 10% от капитала на Лавена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във