Банкеръ Daily

Новини

Лавена продаде 66 652 броя от новите акции

Лавена АД съобщи за успешното приключване на публичното предлагане на 66 667 обикновени поименни безналични акции с право на глас всяка и номинална стойност от 1 лев.


Решението беше взето от общото събрание на 17 декември миналата година и януари тази година на съвета на директорите на козметичната фирма. То предвиждаше увеличение на капитала от 200 000 до 266 667 лева.


Подписката приключи на 30 май. Записани и и платени са общо 66 652 броя от новите акции, като в касата на компанията са влезли 2 666 080 лева.


Разходите по процедурата са в размер на 21 473 лева.


Предлагането е приключило без затруднения, спорове и други подобни в процеса на търговията с права и записването на акции, отчетоха още от Лавена.


Печалбата на Лавена АД - Шумен за първото тримесечие на тази година е в размер на 125 хил. лв., показват данните в междинния счетоводен отчет.


Продажбите на на козметичната фирма са 1.975 млн. лв., като се увеличават с 9.54% спрямо същия период година по-рано. Само нетните приходи от продажби са на стойност от 1.956 млн. лв. и осигуряват 99.04% от всички парични постъпления. Спрямо първото тримесечие на 2012-а те са нараснали с 9.09 процента.


Общите разходи, които фабриката е правила в периода януари-февруари-март, също отчитат ръст - от 15.55 на сто.


През първите три месеца на 2013 г. през БФБ-София са изтъргувани само 635 акции в девет сделки, според статистиката на борсовия оператор. Сделки с тези книжа са сключвани между 39.60 лв. и 41.20 лв. за един брой.

Facebook logo
Бъдете с нас и във