Банкеръ Daily

Новини

Лавена подаде заявление за преместване на емисията й акции за търговия на Неофициален пазар, сегмент А

Към 1 февруари козметичната компания Лавена АД отговаря на критериите за търговия на Неофициален пазар, сегмент А. Във връзка с това е подадено заявление до съвета на директорите на БФБ-София АД за преместване на емисията акции, издадена от Лавена АД за търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент А.
Предметът на дейност на фирмата е свързан с производство и търговия в страната и чужбина с парфюмерийно-козметични и фармацевтични продукти и етерични масла.
Лавена е частна българска фирма с над 45-годишни традиции в областта на производството и търговията с етерични масла, козметика и течни билкови и сиропни разтвори. Продуктите на фирмата са познати в над 20 страни по света.
Лавена притежава опита и техническата възможност да предложи собствени продукти с гарантирано качество и на добра цена, както и продукти с търговска марка на клиента (Private label).

Facebook logo
Бъдете с нас и във