Банкеръ Daily

Новини

КЗК удари Е.ОН с 3.2 млн. лева

Комисията за защита на конкуренцията е установила, че електрорзпределителното дружество в Североизточна България Е.ОН България Продажби АД, е нарушило разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията, като се е злоупотребило с господстващото си положение. Наложената имуществена санкция е в размер на 3 204 225 лева и представлява процент от нетните приходи на дружеството от продажба на електроенергия за 2009 година.
Провинението се състои в необоснован отказ за доставяне на електрическа енергия в имота на Готар Инвестмънт ООД - цех 203а, ул. Цар Освободител № 36, гр. Нови Пазар, в периода от 11 септември 2008 г. до 29 ноември 2009 година. Е.ОН обосновава своя отказ за доставка на електроенергия с неизпълнени стари задължения за консумираната електрическа енергия от предишен собственик на имота, който не е прекратил по надлежния ред отношенията си с енергийното предприятие.
Разследването на антимонополния орган установи, че задълженията за плащане на потребената електрическа енергия в имота започват да се трупат от началото на 2005 г. от собственика по това време - Китка стил ООД. За период по-кратък от две години са натрупани близо 30 хил. лв. неплатени задължения, но през цялото това време Е.ОН България Продажби не предприема каквито и да било действия за предотвратяване по-нататъшно увеличение на просрочваните дългове или за събиране на неплатените суми. Впоследствие електроразпределителното дружество продължава да бездейства по отношение на своите вземания, като този период от време достига до три години.
Така в продължение на повече от една година - от 11.09.2008 г. до 29.11.2009 г. Е.ОН България Продажби, възползвайки се от господстващата си позиция на съответния пазар, напълно блокира дейността на Готар Инвестмънт. Ответното дружество цели единствено удовлетворяването на своя интерес - заплащане на цената на вече потребена електроенергия, без значение кой точно ще бъде платецът. В рамките на този период правилата на Закона за защита на конкуренцията са без значение за ответника, както без значение са и загубите, които то причинява на зависимото от него предприятие, лишавайки го от електрическа енергия, обясняват още от комисията.
Пълното незачитане на конкурентноправните правила от страна на Е.ОН България Продажби АД в рамките на разглеждания период, както и пренебрегването на специалната отговорност, която господстващото предприятие е следвало да прояви още при депозиране на искането на Готар Инвестмънт (14.08.2008 г.) за покупко-продажба на електрическа енергия, както и факта, че нарушението не е изолиран случай в практиката на Е.ОН, Комисията счита за напълно обосноваващи санкционирането на нарушителя, обосновават позицията си от антимонополния орган.

Facebook logo
Бъдете с нас и във