Банкеръ Daily

Новини

КЗК РАЗРЕШИ УСТАНОВЯВАНЕ НА МОНОПОЛ ВЪРХУ ПРИСТАНИЩЕ ОРЯХОВО

Комисията за защита на конкуренцията разреши установяване на едноличен контрол върху „Пристанищен терминал Оряхово”, от страна на „Слънчев Дар” АД, Варна. Концентрацията ще се осъществи чрез договор за концесия.
Предоставянето на концесия върху „Пристанищен терминал Оряхово” е част от Националната програма за развитие на пристанищата. Договорът е за период от двадесет и пет години и предвижда дружеството да извършва пристанищни услуги по обработка на товари и поща, обслужване на пътници, морско-технически услуги и съпътстващи дейности. Към момента „Слънчев Дар” АД не присъства на разглеждания пазар. Предприятието планира да развива и модернизира терминала, да повиши качеството на услугите и да увеличи потока и видовете обработвани товари. Анализът на КЗК показва, че планираната концентрация не би могла да наруши ефективната конкуренция в сектора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във