Банкеръ Daily

Новини

КЗК РАЗРЕШИ СЛИВАНЕТО НА 8 КОМПАНИИ

Комисията за защита на конкуренцията разреши сливането на осем компании. Това са Слънчеви лъчи България, Зърнени храни трейд, Бек Интернешънъл, Зърнени храни - Вълчи дол, Зърнени храни - Балчик, Зора, Прима Агрохим и Химимпорт Агрохимикали. В резултат на сделката, всички активи и пасиви на предприятията ще преминат към новоучреденото дружество Зърнени храни България.
Предвид пазарните дялове на участниците, не се очаква концентрацията да повлияе съществено на пазара на зърнени култури. В стратегията за развитие на компанията е предвидено през 2008 г. да започне производство на биодизел

Facebook logo
Бъдете с нас и във