Банкеръ Daily

Новини

КЗК разреши придобиване на контрол върху Корабостроителница Русе

Комисията за защита на конкуренцията е разрешила концентрация между предприятия чрез придобиване на съвместен контрол от страна на Афлик-България ЕАД и Вивес ЕАД чрез Шип Инвест АД върху Корабостроителница Русе АД, съобщиха от регулатора. В резултат на сделката Шип Инвест АД ще придобие самостоятелен контрол от 75% върху корабостроителния завод.
Придобиващите контрол дружества оперират на пазари в сферата на рекламата, финансите, отдаване под наем на автомобили, търговия с автомобили и други. Според представените документи в КЗК предприятията възнамеряват да предприемат действия по изпълнение на програма за подобряване на основните производствени и икономически показатели на Корабостроителница Русе АД чрез намаляване себестойността на продукцията и активна маркетингова политика.
Предвид разнородния характер на осъществяваната от участниците в концентрацията дейност на територията на страната и липсата на хоризонтални или вертикални ефекти или отношения на тясно свързани съседни пазари, Комисията разрешава сделката, тъй като няма да засегне конкурентната среда в страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във