Банкеръ Daily

Новини

КЗК РАЗРЕШИ ПОКУПКАТА НА 60% ОТ СОФИЯ ЕХО МЕДИЯ

Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиване на 60 % от капитала на „София ехо медия” ЕООД, от страна на „Икономедиа”АД.
Планираната сделка е част от проект за разработване на печатни и онлайн издания на английски език, предназначени за чужденците, пребиваващи в България. Предприятията считат, че подобни издания могат да бъдат полезни и на българските представители на бизнеса и правителството.
Регулаторът установи, че дейностите на двете дружества не се припокриват. Пазарните дялове на предприятията са под установения праг за господстващо положение и не се очаква концентрацията да повлияе сериозно на издателската дейност в страната.
Анализът на КЗК сочи, че на разглеждания пазар съществува добра конкурентна среда, липсват бариери за навлизане на нови участници и предстоящото планиране няма да се отрази негативно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във