Банкеръ Daily

Новини

КЗК РАЗРЕШИ НА ПРИДОБИВАНЕ НА КОНТРОЛ ВМЪРПУ ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ

Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиване на пряк съвместен контрол от страна на „Мечел интернешънъл холдингс”АГ, Швейцария върху „Топлофикация-Русе”ЕАД.
Към момента целият капитал на „Топлофикация-Русе”ЕАД е собственост на „Холдинг Словенске Електрарне” ООД, Словения. След сключването на сделката, „Мечел интернешънъл холдингс”АГ ще притежава 49 % от акциите на дружеството.
„Мечел интернешънъл холдингс”АГ е част от групата Мечел, която добива и продава въглища и кокс от миннодобивни региони в Руската Федерация. Групата не е присъствала на българския пазар.
За да установи влиянието на концентрацията, КЗК анализира пазарите на топлинна и електроенергия.
„Топлофикация-Русе”ЕАД е монополист на пазара на топлоенергия, съобразно нормативната уредба на страната, която позволява издаване на само една лицензия за пренос. Що се отнася до пазара на електроенергия, делът на дружеството е значително под установения праг за господстващо положение.
КЗК счита, че предстоящото придобиване не би могло да доведе до негативни последици на съответните пазари

Facebook logo
Бъдете с нас и във