Банкеръ Daily

Новини

КЗК разреши на Максима България да придобие магазини от търговската верига Калея


Комисията за защита на конкуренцията е разрешила концентрацията, която ще се осъществи чрез придобиването на пряк едноличен контрол от страна на Максима България ЕООД - София върху магазини от търговска верига Калея - София, посредством сключването на дългосрочни договори за наем. Информацията е от пресцентаръ на надзорния орган.
При извършване на настоящата оценка КЗК е изследвала характеристиката на съответния пазар, условията на конкуренция, бариерите за навлизане, пазарното положение на участниците в операцията преди и след осъществяването й и други.
Комисията е установила, че в резултат на оценяваната сделка ще настъпят хоризонтални ефекти на пазара на търговия на дребно с бързооборотни стоки в супермаркети, хипермаркети и дискаунтъри, както и в смесени магазини за търговия с храни и нехранителни стоки на територията на София.
Тъй като икономическият анализ изследва задълбочено разглеждания пазар, крайните изводи, до които Комисията достигна са, че придобиването на едноличен контрол от страна на Максима България върху магазини от търговската верига Калея не би могло да възпрепятства ефективната конкуренция на така дефинирания пазар.
Анализът на пазара е установил, че търговията на дребно с бързооборотни стоки в София не се различава съществено от останалите населени места в страната - в столицата традиционната търговия също е предпочитана от населението, за което допринасят навиците на българския потребител. Удобната локация и гъвкавото работно време са определящи за клиентите, като Комисията отчита и това, че липсва изградена трайна потребителска култура за пазаруване в определен тип магазини, водещи са ценовите колебания, в резултат на които търсенето се преориентира лесно.
Ето защо традиционните (квартални, малки, смесени магазини, павилиони и други) и модерни форми на търговия (търговски вериги) са все още участници на един и същ продуктов пазар. Обобщените данни от получените становища на конкуренти и маркетингови агенции показват, че нивото на проникване на модерната форма на търговия заема около 30% в цялата страна, като дори и на територията на София този процент е около 40 на сто. Ето защо като цяло пазарът може да се определи като нискоконцентриран.
Оценяваното в конкретния случай придобиване на контрол върху магазини от търговска верига Калея ще има незначителен ефект върху пазара, тъй като не представлява окрупняване на големи участници със значителни пазарни позиции.
По своята характеристика разглежданият пазар е динамичен, на него не са установени непреодолими бариери и има потенциал за развитие, изразяващ се във възможността за навлизане и разрастване на участниците.
Очакванията на участниците на пазара и на водещите маркетингови агенции са, че делът на модерната търговия ще се увеличава за сметка на традиционните форми, които въпреки това в краткосрочен и средносрочен план ще продължат да имат относително висок пазарен дял.

Facebook logo
Бъдете с нас и във