Банкеръ Daily

Новини

КЗК разреши на Ес Груп България да придобие ЗС Сот


Комисията за защита на конкуренцията е разрешила на Ес Груп България АД да придобие едноличен контрол върху ЗС Сот АД, съобщиха от регулатора. Комисията е постановила незабавно изпълнение на решението.
В своя анализ комисията е установила, че операцията ще окаже въздействие върху пазарите на физическа и техническа охрана, на които е налице хоризонтално припокриване в дейностите на концентриращите се дружества. Комисията е изследвала пазарното положение на участниците в операцията преди и след осъществяването й, както и характеристиката на всеки пазар и бариерите за навлизане на него.
По отношение на пазара на физическа охрана е установено, че комбинираният пазарен дял на участниците в концентрацията за предходната 2010 г. е несъществен - под 5%, като се наблюдава спад в пазарните позиции на концентриращите се дружества спрямо 2009 година. Пазарът на техническа охрана също бележи спад през 2010 г., достигайки 13.07 процента. Бариерите за навлизане и на двата пазара са незначителни, за което свидетелства и големият брой на участниците в сектора като цяло. Това от своя страна е и доказателство, че пазарите са отворени за навлизане на нови дружества.
Въз основа на констатациите на пазарния анализ комисията е установила, че не са налице условия, в резултат на които пазарните позиции на двете дружества да бъдат засилени, нито ще бъдат ограничени възможностите на техните конкуренти след сделката. С оглед на това Комисията счита, че концентрацията може да бъде безусловно разрешена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във