Банкеръ Daily

Новини

КЗК разреши на Дорадо 1 да придобие Мол София

Комисията за защита на конкуренцията е разрешила на Дорадо 1 ЕООД - София да придобие самостоятелен пряк контрол върху М.О. София АД, съобщават от регулатора.
М.О. София притежава многофункционален търговско-развлекателен център Мол София (Mall of Sofia) и отдава под наем офис площи и площи за търговия на дребно със стоки и услуги.
От своя страна Дорадо 1 също така, чрез дружеството от своята икономическа група Лендмарк България Ритейл Парк ЕООД, управлява търговски парк Ритейл Парк Пловдив и отдава под наем площи, предназначени за търговия на дребно със стоки и услуги.
В своята практика КЗК определя обособяването на търговските площи в шопинг центрове и молове като самостоятелен пазар с регионален обхват - на територията на съответното населено място, където се намира търговския комплекс.
В така създалата се концентрация Лендмарк България Ритейл Парк от групата на купувача и М.О. София оперират на различни регионални пазари, като между дружествата няма хоризонтални или вертикални отношения. В резултат на това не са налице и съответни пазари, върху които сделката да окаже въздействие. Също така няма доказателства за вертикални ефекти или отношения на тясно свързани съседни пазари в резултат на придобиването.
Въз основа на тези изводи от анализа комисията разрешава сделката, тъй като тя няма да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, което значително би попречило на ефективната конкуренция на съответния пазар.
Комисията е постановила незабавно изпълнение на решението.


Facebook logo
Бъдете с нас и във