Банкеръ Daily

Новини

КЗК разреши на Атомстройекспорт ЗАО да придобие Нукем Технолоджис

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация чрез придобиване на едноличен контрол от страна на «Атомстройекспорт ЗАО», Руска Федерация, върху «Нукем Технолъджис Г.м.б.Х.», Германия, съобщиха от пресцентъра на КЗК.
Комисията постанови незабавно изпълнение на решението. Атомстройекспорт ЗАО (АСЕ) е закрито акционерно дружество, чийто капитал се притежава в почти пълен размер от Държавната корпорация по атомна енергия на Руската Федерация, «Росатом». От своя страна Нукем Технолъджис Г.м.б.Х. се намира под прекия едноличен контрол на Нукем Г.м.б.Х., Германия. Анализът на КЗК показва, че сделката засяга пазарите на извеждане от експлоатация на атомни електроцентрали и на управление на радиоактивни отпадъци.
Управлението на радиоактивни отпадъци се извършва след разрешение от Агенцията по ядрено регулиране и се характеризира с множество конкуренти, като бариерите за навлизане на нови участници са преодолими. Анализът установи, че на този пазар конкуренцията е на международно, дори световно ниво, като с оглед екологичната и здравна сигурност се избира най-подходящото дружество-изпълнител, без да са налице преференции за национални доставчици. По отношение на извеждането от експлоатация на ядрени електроцентрали неголемият дял на участниците не позволява сделката да окаже съществено въздействие върху този пазар. Комисията счита, че поради международното ниво на предлаганите услуги, като цяло ефектът от планираната концентрация ще бъде ограничен. Участниците в сделката нямат дъщерни предприятия на територията на България, поради което няма да настъпи промяна в контрола на български дружества. /

Facebook logo
Бъдете с нас и във