Банкеръ Daily

Новини

КЗК отмени резултати от обществена поръчка на община Аврен

Комисията за защита на конкуренцията отмени заповед на зам.- кмета на община Аврен за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка за Доставка на оборудване за три читалища, в частта за доставка и монтаж на художествено осветление, озвучаване и сценично оборудване. Това съобщиха от регулатора.
Производство е образувано по жалба от Динакорд България ЕООД. От КЗК установили, че комисията на възложителя не отговаря на изискванията на ЗОП, тъй като членовете й не притежават необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката, както и че един от участниците незаконосъобразно е допуснат до оценка и класиране.
КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап назначаване на нова комисия за провеждане на процедурата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във