Банкеръ Daily

Новини

КЗК отмени решение за откриване на процедура за далекосъобщителни услуги в Шумен

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на bdquo;Североизточно държавно предприятиеrdquo; Шумен за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за електронна далекосъобщителна услуга по стандарт GSM/UMTS и допълнителни услуги, свързани с тази дейност.


Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на bdquo;Мобилтелrdquo; ЕАД.


КЗК установи, че в документацията на поръчката липсва механизъм за преценка относно обективността на комисията за провеждане на процедурата при поставяне на конкретни оценки, което води до нарушение на принципа за публичност и прозрачност. Възложителят е допуснал нарушение и като е въвел промени в методиката за оценка на офертите чрез разяснение, а не чрез издаване на решение за промяна по реда и при условията на чл. 27 от Закона за обществените поръчки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във