Банкеръ Daily

Новини

КЗК отмени решение на заместник-кмета на Нови пазар в процедура за облагородяване на градаКомисията за защита на конкуренцията е отменила като незаконосъобразно решение на заместник-кмета на Община Нови пазар за отмяна на решение за класиране по обособена позиция № 2 и за прекратяване на процедурата по същата позиция, съобщават от надзорния орган.
Решението на КЗК се отнася до открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП с предмет Подобряване на физическата и жизнена среда в община Нови пазар по обособени позиции № 1 Подобряване на уличните настилки населените места в община Нови пазар, позиция № 2 Реконструкция и благоустрояване на градски парк и изграждане на две детски площадки. Според Комисията установените от възложителя пороци могат да бъдат отстранени без да се стига до прекратяване на процедурата.
Комисията е отменила като незаконосъобразно и решението на заместник-кмета на Община Нови пазар за разглеждане, оценка и класиране на оферти в същата процедура по всички обособени позиции. Проучването е показало, че заложената методика за оценка съдържа порок, който не може да бъде отстранен без това да доведе до промяна на условията, при които е обявена процедурата, което е основание за нейното прекратяване.
Комисията е върнала преписката на възложителя за издаване на решение за прекратяване на процедурата по обособени позиции № 1 и № 2 въз основа на изложените мотиви в решението.


Facebook logo
Бъдете с нас и във