Банкеръ Daily

Новини

КЗК отмени решение на Националния археологически институт


Комисията за защита на конкуренцията е отменила като незаконосъобразно решение на директора на Национален археологически институт с музей – БАН, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет Изработване на 3D модели и анимационни приложения на градски структури от римската епоха необходими за изпълнение на проект Долно дунавският LIMES ROMANUS – виртуална реконструкция на градски структури, информират от регулатора.
Проучването е установило, че комисията за провеждане на процедурата е допуснала и класирала участници, които не са представили доказателства за изпълнение на минималните изисквания, посочени от възложителя. Възложителят от своя страна в решението си е възприел изцяло констатациите на комисията, което се явява съществено нарушение и представлява самостоятелно основание за отмяна на обжалваното решение.
На основание установеното нарушение КЗК връща процедурата на етап проверка на документите за подбор при спазване на мотивите, изложени в решението.


Facebook logo
Бъдете с нас и във