Банкеръ Daily

Новини

КЗК отмени решение на кмета на община Велико Търново


Комисията за защита на конкуренцията е отменила като незаконосъобразно решение на кмета на община Велико Търново за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Организиране на събития – културни, развлекателни и други събития в т.ч. и по оперативни програми на ЕС свързани с дейността на община Велико Търново, съобщават от регулатора.
От комисията считат, че заложеното минимално изискване от възложителя кандидатите да разполагат с най-малко 20 лица, заети на трудов договор за изпълнение на поръчката, е дискриминационно. Този извод се обуславя от обстоятелството, че дейностите, предмет на поръчката, могат да се изпълнят с един и същи резултат както от участници на трудови договори, така и на граждански договори.
Експертите от комисията е на мнение, че възложителят е свободен да прецени броя на специалистите в екипа на участника, които ще са му необходими за бързото и ефективно изпълнение на поръчката, но не и да изисква определен вид трудови правоотношения, доколкото не са налице нормативни изисквания в тази връзка.


Facebook logo
Бъдете с нас и във