Банкеръ Daily

Новини

КЗК отмени решение на кмета на Доспат за избор на изпълнител за проектиране на рехабилитация на общински пътища

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Доспат, за избор на изпълнител за проектиране на рехабилитация на общински пътища, съгласно условията на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г одина.
Производството е образувано след постъпила жалба от страна на „Тобо- Проект” ООД, София.
От регулатора са установили, че възложителят е нарушил процедурата за възлагане на обществената поръчка като е отстранил „Тобо- Проект” с необективни мотиви.
Комисията връща процедурата на етап ново разглеждане офертите на участниците при спазване на дадените указания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във