Банкеръ Daily

Новини

КЗК отмени решение на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане

Комисията за защита на конкуренцията е отменила решение на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Системно техническа помощ и консултации на дейностите по разработване и внедряване на информационни системи и бази - данни обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване от Агенция за социално подпомагане. Производството е образувано във връзка с постъпила жалбa от страна изпълнителния директор на АОП, съобщиха от надзорния орган.
Проучването показва, че възложителят е заложил в обявлението изискване, ръководителя на проекта да докаже международен опит в подготовката на технически документи, необходими за стартиране на процедури по обществени поръчки. Залагането на условие за международен опит в подготовката на технически документи е дискриминационно спрямо лица, които имат опит в изработването на технически спецификации и технически задания по проекти на национално ниво. В случая няма законови основания за подобно ограничение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във